Egzamin Państwowy

Air Dron Polska organizuje i przeprowadza Egzamin Państwowy w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy i Poznaniu.
Egzamin przeprowadzany jest najczęściej ostatniego dnia kursu w ośrodku szkoleniowym Air Dron Polska. Firma zajmuje się wszelkimi formalnościami związanymi z przystąpieniem do egzaminu, w tym pośredniczy i pomaga w wyborze obowiązkowego ubezpieczenia OC, organizuje badania lotniczo – lekarskie oraz pomaga w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji na egzamin.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Kandydat przystępujący do egzaminu zobowiązany jest do posiadania poniższych dokumentów:
– dowód osobisty
– kopie polisy OC
– badania lotniczo – lekarskie wydane przez Lekarza Orzecznika uprawnionego przez ULC
– wypełniony i podpisany wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji
– dowody uiszczenia opłat związanych z przystąpieniem do egzaminu

Koszty Egzaminu

Tabele z kosztami:

RODZAJ CZYNNOŚŒCI PODST ZNIŻKA* ZNIŻKA** ZNIŻKA***
EGZAMIN TEORETYCZNY 53 40 26,5 26,5
EGZAMIN PRAKTYCZNY 105 79 52,5 52,5
WYDANIE œŚWIADECTWA 43 43 43 43
SUMA 201 162 122 122

RODZAJ CZYNNOŚŒCI PODST ZNIŻKA* ZNIŻKA** ZNIŻKA***
EGZAMIN TEORETYCZNY 53 40 26,5 26,5
EGZAMIN PRAKTYCZNY 105 79 52,5 52,5
WYDANIE œŚWIADECTWA 43 43 43 43
SUMA 201 162 122 122

RODZAJ CZYNNOŚŒCI PODST ZNIŻKA* ZNIŻKA** ZNIŻKA***
EGZAMIN TEORETYCZNY 158 118,5 79 79
EGZAMIN PRAKTYCZNY 105 79 52,5 52,5
WYDANIE œŚWIADECTWA 43 43 43 43
SUMA 306 240,5 174,5 174,5

RODZAJ CZYNNOŚŒCI PODST ZNIŻKA* ZNIŻKA** ZNIŻKA***
EGZAMIN TEORETYCZNY 158 118,5 79 79
EGZAMIN PRAKTYCZNY 105 79 52,5 52,5
WYDANIE œŚWIADECTWA 43 43 43 43
SUMA 306 240,5 174,5 174,5

RODZAJ CZYNNOŚŒCI PODST ZNIŻKA* ZNIŻKA** ZNIŻKA***
EGZAMIN PRAKTYCZNY 105 79 52,5 52,5
WYDANIE œŚWIADECTWA 43 43 43 43
SUMA 148 122 95,5 95,5

* osoby, które nie ukończyły 21 lat – ulga w wysokości 25% stawki opłaty lotniczej;
** osoby uczące się, które nie ukończyły 25 lat – ulga w wysokości 50% stawki opłaty lotniczej. Zniżka zostanie uznana przez Egzaminatora jedynie na podstawie zaświadczenia z uczelni o byciu studentem lub na podstawie kopii ważnej legitymacji poświadczonej notarialnie;
*** osoby niepełnosprawne – ulga w wysokości 50% stawki opłaty lotniczej.

Wynajem dronów na Egzamin

  • Phantom 2 – 125 PLN
  • Hexacopter ( 2 – 7 kg) – 150 PLN
  • Hexacopter (7-25 kg) – 220 PLN
1

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress